Lori Murpey, directeur OBS het Startblok, Achterveld

Lori Murpey, directeur OBS het Startblok, Achterveld

Lori Murpey, directeur OBS het Startblok, Achterveld

Aan de hand van de SWOT- analyse die wij met het team hebben gedaan en onze MR kwam het punt naar boven dat een groot gedeelte van de teamleden vragen hadden rondom hun persoonlijke effectiviteit en of dit in verhouding stond met hun manier van werken. Het hoofddoel was met name de vraag: Hoe kan ik effectiever met mijn tijd omgaan?  Kloppen de uren die wij inzetten ter voorbereiding of is dit veel te veel?  Door als schoolleider te investeren in mijn leerkrachten en hun vitaliteit investeer ik in de kwaliteit van ons onderwijs, wat weer ten goede komt aan onze leerlingen. Ik heb bewust gekozen voor deze aanpak en zie nu al de positieve resultaten!  Leerkrachten profiteren hiervan en geven tussentijds aan dat zij veel baat hebben bij de persoonlijke coaching en de praktische aanpak van Beeuwkje. Kortom; wij zijn enorm blij met de hulp en expertise en adviseren scholen dan ook om hier veelvuldig in te investeren!

Terug naar het overzicht

logo-content

033 455 24 10  info@efficienz.nl