Trainingen efficiënt en effectief werken

Trainingen efficiënt en effectief werken

De trainingen van Efficienz bestaan uit een traject waarbij een plenaire training gecombineerd wordt met individuele coaching. Dat doen we natuurlijk niet zonder reden…

De praktijk laat zien dat het niet meevalt om de aangeboden theorie om te zetten naar de praktijk. Eenmaal weer terug in de waan van de dag vervalt een medewerker snel terug in zijn of haar oude werkgewoontes. Om tot blijvende gedragsverandering te komen en het effect te optimaliseren is het van groot belang de training gefaseerd aan te bieden en individueel te vervolgen. Hierdoor ontstaat ruimte om ervaring op te doen, de nieuw aangeleerde werkmethodes verder bij te schaven en eigen te maken. De individuele gesprekken zijn zeer praktisch van aard en alles is direct toepasbaar op de werkvloer.

Voor wie is deze training geschikt?

Deze training is geschikt voor teams of medewerkers die onvoldoende toekomen aan hun hoofdtaken en doelen, (soms) het overzicht missen wat betreft werkzaamheden, zich overspoeld voelen door de hoeveelheid taken en  informatie. Daarbij leeft vaak het gevoel tijd te kort komen op een werkdag.

Wat levert de training op:

Deze training leert je om proactief te werken, waardoor je meer regie en overzicht hebt over je werkzaamheden.  Je bent in staat om orde te brengen in je agenda en informatiestromen met als resultaat, meer tijd, rust en werkplezier. We staan tijdens het hele traject uitgebreid stil bij jouw manier van werken en de onderliggende patronen zoals perfectionisme en uitstelgedrag. Door de training te volgen met je team of met collega’s’ in dezelfde functie, ontstaat het welbekende “sneeuwbaleffect”. De onderlinge kruisbestuiving zal er voor zorgen dat er meer initiatief wordt getoond om gezamelijk zaken beter te organiseren.  Collega’s helpen elkaar graag op weg , zijn een steun in de rug voor elkaar en wisselen ervaringen en tips uit. De training zal hierdoor een positieve bijdrage leveren aan de samenwerking binnen een team.

Het trainingstraject:

Plenaire training:
In de plenaire training leer je je eigen werkwijze te analyseren en ga je je verbeter mogelijkheden ontdekken. De training bestaat uit een deel theorie, oefeningen en praktische adviezen. Hiermee leg je een goede basis om niet harder maar slimmer, efficiënter en met meer plezier te werken.  De deelnemers maken aan het einde van de training een concreet plan van aanpak. De deelnemer kiest uit de besproken thema’s twee ontwikkelpunten. Deze onderwerpen zijn de leidraad  voor de individuele coachingsgesprekken en worden in het plan van aanpak concreet geformuleerd zodat er meteen gestart kan worden met de implementatie van de aangeboden stof.

Mogelijke programmaonderdelen plenaire training

  • Invloed op je eigen werkdruk en werkplezier
  • Prioriteiten stellen en keuzes maken
  • Planningsvaardigheden
  • Omgaan met werkonderbrekingen & uitstelgedrag
  • Delegeren van werkzaamheden
  • Georganiseerde werkplek, flexwerken, papierloos werken
  • Efficiënt werken met je email
  • Balans prive/werk


Eerste individuele coachgesprek:
Tijdens dit coachingsgesprek bekijken we de voortgang van het plan van aanpak.  Uit het plan van aanpak wordt het eerste ontwikkelpunt opgepakt en uitgediept. Hierdoor wordt de theorie omgezet in de praktijk en gaan we daadwerkelijk samen aan de slag. Naar aanleiding van de opgedane ervaring in de tussenliggende periode worden aanvullende adviezen gegeven. Er wordt in de werkplekbezoeken gekeken naar de individuele werkwijze. Daarbij ligt de focus op het vinden van een systeem dat optimaal aansluit bij de werkstijl van de deelnemer.

Volgende individuele coachgesprekken:
Tijdens dit coachgesprek wordt het tweede of mogelijk derde ontwikkelpunt uit het plan van aanpak besproken en uitgediept. Er is ruimte om terug te kijken wat er is geleerd. De aandachtspunten voor de komende periode worden besproken. Deze kunnen, indien gewenst samen worden opgepakt met de leidinggevende om in de toekomst resultaat van het geleerde te waarborgen.
Om het resultaat van de training te optimaliseren, is het mogelijk om tussentijds of nadien telefonische consulten te plannen en de voortgang te waarborgen.

 
Efficienz biedt je een enthousiaste en persoonlijke training, waarbij we net dat stapje verder gaan om je daadwerkelijk op weg te helpen naar meer tijd, overzicht en plezier!

Meer informatie?
Heb je interesse in een training efficiënt en effectief werken voor jouw bedrijf, afdeling of team en wil je graag meer weten? Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op.

logo-content

033 455 24 10  info@efficienz.nl