Zorg

Waar blijft de tijd en aandacht voor mijn patiënten, cliënten en bewoners? 

De werkdruk in de zorg is hoog. Er worden steeds nieuwe en vaak hogere eisen gesteld aan medewerkers. Artsen, verpleegkundigen, paramedici en verzorgenden zijn steeds drukker met rapporteren, vergaderen, email en andere aanverwante regelzaken. Hierdoor lijkt er steeds minder tijd over te blijven voor de patiënt, cliënt of bewoner.

Kan het ook anders? Ja zeker!

Efficienz ondersteunt kleine en grote zorginstellingen bij vraagstukken op het gebied van efficiënt en effectief werken. De trainingen van Efficienz bestaan uit een programma waarbij een plenaire training gecombineerd wordt met individuele coaching. Dat doen we natuurlijk niet zonder reden… De praktijk laat zien dat het niet meevalt om de aangeboden theorie om te zetten naar de praktijk. Eenmaal weer terug in de waan van de dag vervalt een medewerker snel terug in zijn of haar oude werkgewoontes. Om hierin optimaal te ondersteunen en daadwerkelijk tot gedragsverandering te komen, biedt Efficienz het inmiddels ruimschoots bewezen concept: training gecombineerd met werkplekcoaching aan.

Voor wie is deze training geschikt?

Deze training is geschikt voor (para)medici en zorgteams die voor hun gevoel onvoldoende toekomen aan hun hoofdtaken in hun werk, soms het overzicht missen wat betreft werkzaamheden, zich overspoeld voelen door de hoeveelheid taken en informatie. Daarbij leeft het gevoel dat men te kort schiet in de zorg voor de patiënt, cliënt of bewoner.

Wat levert de training op:
Deze training leert je om proactief te werken, waardoor je meer regie en overzicht hebt over je eigen werkzaamheden. Je bent in staat om orde te brengen in je agenda en informatiestromen met als resultaat, meer tijd en rust en aandacht voor je patiënten.

Het trainingstraject:

Plenaire training:
In de plenaire training leer je je eigen werkwijze te analyseren en ga je je verbetermogelijkheden ontdekken. De training bestaat uit een deel theorie, oefeningen en praktische adviezen. Hiermee leg je een goede basis om slimmer, efficiënter en met meer plezier te werken. Mogelijke programma onderdelen tijdens de plenaire training zijn: invloed op je eigen werkdruk en werkplezier, prioriteiten stellen en keuzes maken, planningsvaardigheden, omgaan met werkonderbrekingen & uitstelgedrag, een georganiseerde werkplek, efficiënt werken met je email en werk & privé balans.

Individuele coachingsgesprekken:
Tijdens de individuele coachgesprekken ontstaat ruimte om ervaring op te doen met de aangeboden theorie, de nieuw aangeleerde werkmethodes verder bij te schaven en eigen te maken. Er wordt in de coachingsgesprekken gekeken naar de individuele werkwijze. Daarbij ligt de focus op het vinden van een systeem dat optimaal aansluit bij de werkstijl van de medewerker, waarbij aandacht is voor de onderliggende patronen zoals bijvoorbeeld perfectionisme en uitstelgedrag.

Traject voor een individuele medewerker:

Ook individuele artsen, verpleegkundigen en paramedici kunnen deelnemen. Om de gewenste doelen te bereiken, vinden gemiddeld vijf coachingsgesprekken plaats, verspreid over een half jaar tot een jaar. Het uiteindelijk aantal gesprekken, hangt af van de hulpvraag en de voortgang die wordt geboekt door de coachee in het traject.

Efficienz biedt je een enthousiaste en persoonlijke training, waarbij we net dat stapje verder gaan om je daadwerkelijk op weg te helpen naar meer tijd, overzicht en plezier!

Meer informatie?

Wil je weten wat de mogelijkheden zijn voor jouw afdeling, team of maatschap? Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op.

logo-content

033 455 24 10  info@efficienz.nl